Program razvoja podeželja

Naziv aktivnosti: NABAVA TEHNOLOŠKE OPREME ZA PROIZVODNJO NOVIH PRODUKTOV – KRMNIH MEŠANIC V PELETIH, iz naslova podukrpa 4.2. Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2016.

Povzetek operacije:
Investicija predstavlja nabavo nove tehnološke opreme, ki bo dvignila kvalitetno tako vhodnega produkta – krmnih mešanic, kot končnega produkta, na trg se plasirajo novi produkti podjetja t.i. krmne mešanice v obliki peletov.


Investicija je sestavljena iz naslednjih sklopov:

 • Zalogovnik za krmno mešanico in transportni polž za njegovo polnjenje sta povezana z obstoječimi transportnimi linijami za dovod krmnih mešanic.
 • Peletirka s pripadajočo opremo (sprejemni zalogovnik, dozator, kondicioner) ter polž za polnjenje sprejemnega zalogovnika.
 • Hladilnik peletov s pripadajočim ventilatorjem ter vibrosito.
 • Zalogovnik za pelete.
 • Elevator.
 • Transportni trak (skreper).
 • Zalogovnik namenjen pakiranju peletov v big bag vreče.
 • Tehtnica za tehtanje big bag vreč.


Investicija bo po eni strani prispevala h dvigu kvalitete obdelave vhodne surovine - žita. Po drugi strani pa proizvodnjo novih proizvodov – peletov. Posledica navedenih učinkov bodo seveda boljši ekonomski rezultati poslovanja družbe kot celote in utrjevanje vloge kvalitetnega ponudnika na slovenskem živilskem trgu.


Cilji operacije:

 • nabava nove tehnološke linije za proizvodnjo krmnih mešanicv peletih;
 • poviša se nivo kvalitete končnega produkta;
 • uvajajo se novi proizvodi in sicer krmne mešanice v peletih, na trg bo podjetje plasiralo več kot 5 novih produktov;
 • pridobljeni bodo novi kupci – specializirane kmetije.


Rezultati operacije:

 • nabava nove tehnološke opreme,
 • plasiranje novih produktov na trg,
 • večja kvaliteta vhodnega produkta – žita in tudi končnega produkta – peleti,
 • optimizacija poslovanja in s tem ekonomska krepitev podjetja.

 

Preberi več:

 

Bučno olje - Oljarna Središče ob Dravi © 2018 | Izdelava spletnih strani: naNetu.Si